Det tidløse spørsmålet

Hva er kunst?

Der samtlige ville sagt seg enige om at kunstnere som Munch og Van Gogh faktisk leverte kunst, så er begrepet blitt litt vanskeligere å få tak på i dag. Der kunst har beveget seg bort fra sine røtter, så har vårt syn på hva som er og ikke er kunst endret seg. De færreste av oss kan egentlig gi en klar formening om dette. Det er et tidløst spørsmål, men kanskje et spørsmål som har blitt enda mer aktuelt i dagens miljø, der kunsten har utviklet seg mye. Det finnes mange forskjellige syn på kunst, men det er nok helst to syn som skiller seg ut.

Realismens synspunkt

Det første synet handler om at kunst skal være likt som overhodet mulig av det som gjenspeiles. Enten det handler om at det likner rent fysisk, eller at det får frem stemningen, spiller egentlig ingen rolle. Kunstnere som faller under sistnevnte kategori er for eksempel Edvard Munch. Hans malerier var aldri helt obskure, men de var heller aldri helt realistiske, og for dem som observerte hans verk handlet det mer om følelser enn at de ville se noe realistisk bli malt. Dette er på mange måter derimot det tradisjonelle synet, fordi en mener at det er ferdighet i å få maleriene til å se realistiske ut.

Øyet som er

Tross at ferdighet er et godt poeng for ovennevnte punkt, så finnes det også en retning som mener kunst kun kan bestemmes av kommunikasjonen mellom kunstneren og øyet som ser. Det blir ofte sagt at kunst handler om den subjektive meningen som observatøren har. Allikevel er ikke dette noen god standard på hva kunst er, fordi i dette scenarioet, så vil ikke Munch sine malerier være kunst dersom en person sier at de ikke synes hans maleri er realistisk eller verdig å kalles kunst. I dette tilfellet kan spennende interiørdesign fort regnes som kunst, tross at de fleste vil si seg uenig her.

En ny paradigme

Som en fort kan oppdage, så er begge de ovennevnte synene på kunst problematiske. Det bør derfor settes en ny standard for kunst og hva som egentlig skal være kunst. Innerst inne, så handler egentlig kunst bare om formidling av et budskap. Dersom en greier å formidle dette budskapet på riktig måte, så bør verket klassifiseres som kunst. Her kan nok mange tenke at mottaker ikke greier å forstå alt kunstneren prøver å få frem, men da vil denne definisjonen av kunst enkelt og greit påpeke at verket i dette tilfellet ikke vil være kunst. Dette er en mye klarere og mer logisk løsning på spørsmålet om hva som egentlig er kunst. Her kan generasjoner fremover følge en mal som gir deg et ganske så enkelt svar. Følgelig vil det ikke være noen motsigende definisjoner og problemer med argumenter. Er det en kommunikasjon mellom kunstner og mottaker som får frem et budskap eller ikke?