Kan kunst bli erstattet av teknologi?

Vanligvis tenker vi oss kunstneren som det inspirerte geniet som maler et bilde helt uten å tenke, så og si rett fra hjertet. Men dette er egentlig et ganske moderne syn på kunstneren, hentet fra romantikken, som avløste nyklassisismen på 1800-tallet. I nyklassisismen skulle man etterligne de antikke forbilder, både i stil og i valg av motiver. I romantikken var troen på følelseslivets betydning for kunsten sterk. Og slik er gjerne den populære oppfatningen av kunstneren også i dag, til tross for at svært mange levende kunstnere arbeider med avansert teknologi når de lager kunst.

Læren om kunst er faktisk teknologi

Men betyr det at teknologien kan erstatte kunsten? Slettes ikke. Snarere kan man si at kunst alltid har handlet om teknologi. Derfor er det beklagelig at så få jenter velger teknologiske fag. Ordet teknologi er hentet fra gresk og betyr “læren om teknikker”. Og i kunsten handler det mye om teknikker: Hvordan skal penselstrøkene legges på lerretet, skal man male med bred eller smal pensel, eller skal man rett og slett gjøre som Jackson Pollock, som kastet malingspannene sine rett på lerretet? Når den norske billedkunstneren Pia Myhrvold lager kolleksjoner av plastposer, istykkerrevne klær og moderne datagrafikk, står teknologi sentralt. Publikum skal kunne prøve klærne ved hjelp av en en virtuell modell, slik at teknologien definitivt er en del av det hele.

Kunstneren som oppfinner

At kunstnere som Pia Myhrvold siden 2003 arbeidet for å finne måter å nå publikum via Internett, forteller oss at ofte så ligger kunstnere forut for sin tid. Kunstnerens rolle i samfunnet er like mye å være en utforsker og oppfinner, slik Leonardo da Vinci allerede på 1400-tallet stadig prøvde ut teknikker, enten det var å konstruere drakter for å fly eller for å tegne mennesekroppens anatomi i de rette proporsjoner. Kunsten, vitenskapen og teknologien henger tett sammen, og derfor blir det rett og slett meningsløst å tenke seg at det ene kan erstatte det andre, fordi det er så tett sammenvevet. I dag ser vi at legevitenskapen følger etter, og utnytter teknologiens menneskelige muligheter. her kan du finne ut mer om et eksempel på det siste.